Công ty TNHH Giải Pháp Thiết Bị Công Nghiệp VTN

Công ty TNHH Giải Pháp Thiết Bị Công Nghiệp VTN là một nhà cung cấp các thiết bị, máy móc và các giải pháp công nghiệp với sự chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực tự động hóa,nhà máy điện và truyền tải điện.

VTN kết nối con người, kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ để thỏa mãn nhu cầu của mọi Khách hàng trong lĩnh vực tự động hóa và hệ thống điện Việt Nam