Hải sản tươi sống HSTS01

Thông tin cơ bản

Hải sản tươi sống HSTS01

Thực phẩm

Liên hệđ

5 ngày

Liên hệ

NV kinh doanh
MR. MINH
: 0988 485 300

Liên hệ đặt website
MS. HỒNG
1: 0971 861 698
2: 0946 135 260

tkweb888@gmail.com

Thông tin chi tiết

 • Mẫu thực phẩm chức năng

  Giá: 2.500.000
 • Chè + thực phẩm CTP06

  Giá: Liên hệ
 • Chè + thực phẩm CTP05

  Giá: Liên hệ
 • Chè + thực phẩm CTP04

  Giá: Liên hệ
 • Chè + thực phẩm CTP03

  Giá: Liên hệ
 • Chè + thực phẩm CTP02

  Giá: Liên hệ