Phần mềm quét Số điện thoại MIỄN PHÍ từ Website, diễn đàn

SMS Marketing dần đang chiếm vị thế trong thị trường Marketing hiện nay, để thực hiện 1 chiến dịch SMS Marketing chất lượng, hiệu quả tốt nhất thì cần phải có được danh sách Khách Hàng tiềm năng thì ngoài việc đi MUA bên ngoài với chi phí rất ĐẮT ĐỎ. Vì đam mê về lập trình nên mình … Continue reading Phần mềm quét Số điện thoại MIỄN PHÍ từ Website, diễn đàn

Code kết bạn facebook tự động

var page = 0; var nb_pageload = 10; var loadpage = setInterval(function(){ if(page <= nb_pageload) { console.log(‘load page friends: ‘+page); var uiMorePagerPrimary = document.getElementsByClassName(‘uiMorePagerPrimary’); for (ij = 0; ij < uiMorePagerPrimary.length; ij++) { uiMorePagerPrimary[ij].click(); //window.scrollTo(0,document.body.scrollHeight); } page++; } else { clearInterval(loadpage); var i = 0; var addfr = document.getElementsByClassName(‘addButton’); setInterval(function(){ if (typeof addfr[i] != ‘undefined’) … Continue reading Code kết bạn facebook tự động