Bia Việt Pháp

Bắt đầu từ năm 1991 tại Hà Nội, Bia Việt Pháp được sinh ra từ những chuyên gia đầu ngành, những người gắn bó lâu năm với Bia Hà Nội, loại bia được người Pháp xây dựng tại Việt Nam từ hơn 100 năm trước.


Hơn cả 1 loại bia, chúng tôi là truyến thống, là nét tinh hoa ẩm thực và hơn thế nữa. Việt Pháp không chỉ là bia, Việt Pháp là cách bạn thăng hoa cùng đam mê.