Cách tạo chatbot cho fanpage bằng chatfuel

Cách tạo chatbot cho fanpage

Để tạo chatbot cho fanpage, thì mình dùng Chatfuel, vì nó đơn giản, giao diện trực quan dễ dùng và tính năng rất đầy đủ.

B1: Truy cập vào website: https://chatfuel.com/

B2: Chọn Get started for free để bắt đầu cài đặt:

Hướng dẫn tạo chatbot Chatfuel

B3: Chatfuel sẽ kết nối với tài khoản Facebook của bạn, cứ làm theo để kết nối (Nhớ dùng tài khoản Facebook admin của Fanpage tạo chatbot nhé).

B4: Sau khi kết nối, Chatfuel sẽ hỏi bạn tạo chatbot cho fanpage nào, chọn fanpage bạn muốn tạo chatbot bằng cách bấm Connect to page nhé:

kết nối fanpage với chatfuel

Đây chính là Giao diện mặc định của Chatfuel, bây giờ bạn có thể tùy thích thay đổi, tùy chọn, thêm bớt các tính năng cho chatbot của mình.

Rất đơn giản, vậy là bạn đã tạo được chatbot cho mình.

Tuy nhiên, để chatbot có thể hoạt động tốt, bạn cần phải tìm hiểu kỹ những nội dung người dùng hay nhắn tin cho fanpage của mình để phân loại nội dung ra.

Hướng dẫn tạo chatbot cơ bản cho Chatfuel

 

Giao diện Chatfuel

Theo như a Đạt mô tả, thì người dùng Facebook hay pm fanpage anh ấy hỏi về bản quyền Windows 10 và bản quyền Office 2016. Vì vậy, ý tưởng của a Đạt sẽ tạo chatbot hỗ trợ tự động “ở mức cơ bản” 2 vấn đề trên.

Đầu tiên, bạn cần sửa lại nội dung Welcome message, tức là nội dung tin nhắn chào mừng khi lần đầu tiên pm fanpage.

Sau khi người dùng kết nối với fanpage thì chatbot sẽ tự động hỏi nhu cầu của họ liên quan đến mục nào, và đưa ra 3 lựa chọn:

Tạo lựa chọn cho chatbot

Để thêm các lựa chọn đó, bạn chỉ cần chọn Add button thôi. Trong phần Add button sẽ có 3 lựa chọn:

Tùy chọn add button chatbot

  • Block: Tức là bạn sẽ tạo 1 block mới hoặc chọn 1 block khác để câu chuyện tiếp diễn.
  • URL: Bạn sẽ gắn link trang web nào đó vào để đưa người dùng đến khi click vào mục đó.
  • Phone call: Bạn sẽ đưa số điện thoại vào để khi người dùng nhấp vào sẽ gọi điện cho bạn.

Như tất cả các nhu cầu của anh Đạt đều là tiếp tục câu chuyện với khách, thì anh ấy đều trỏ về các block khác nhau.

Tức là sao, tức là khi khách bấm vào Bản quyền Windows?, thì chatbot sẽ sử dụng nội dung ở block Bản quyền Windows để trả về cho khách: