Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ Đình

DỰ ÁN THE EMERALD là khu nhà ở cao tầng dịch vụ do Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ Đình  làm chủ đầu tư.Từ năm 2009, khu vực Mỹ Đình đã được xác định trở thành Trung tâm Hành chính mới của Thủ đô, được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ cũng như hệ thống giao thông hoàn chỉnh.