Công ty cổ phần đầu tư CDT

Công ty cổ phần đầu tư CDT chuyên kinh doanh bất động sản, căn hộ cao cấp tại Hải Phòng.