Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Lộc Sơn Hà miền nam

LỘC SƠN HÀ xuất hiện trong bối cảnh mà hàng loạt các công ty, các sàn giao dịch hoạt động khó khăn hoặc phải đóng cửa trong thời gian qua vì không có giao dịch. Thật sự không khó để trả lời. Đó là vì một bộ phận không nhỏ những nhà môi giới có tư duy làm ăn chụp giật theo kiểu ăn xổi, tranh thủ và thiếu kiến thức chuyên môn đã làm ảnh hưởng đến uy tín một lĩnh vực nghề nghiệp rất đáng được tôn trọng – Nghề môi giới địa ốc.