Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kimhome Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kimhome Việt Nam – kinh doanh bất động sản uy tín tại Hà Nội.