Công ty cổ phần phát triển và đầu tư HP

Công ty cổ phần phát triển và đầu tư HP chuyên kinh doanh lĩnh vực mua bán các dự án bất động sản.