Công ty Cổ phần Viễn thông RF-Bamboo

Công ty Cổ phần Viễn thông RF-Bamboo lĩnh vực hoạt động là đầu tư và hợp tác đầu tư hạ tầng viễn thông, Dịch vụ kỹ thuật mạng viễn thông, Giải pháp tích hợp hệ thống, và Thương mại quốc tế.

 • Hạ tầng viễn thông:
 • Phủ sóng di động trong tòa nhà
 • Điện thoại cố định
 • Hệ thống repeater
 • Dịch vụ kỹ thuật mạng Viễn thông
 • Driving test
 • Đo kiểm KPI
 • Bảo dưỡng bảo trì hệ thống Viễn thông
 • Tư vấn, thiết kế và tối ưu hệ thống IBC
 • Thương mại quốc tế
 • Xuất, Nhập khẩu các thiết bị điện, điệntử, viễn thông
 • Đại lý Phân phối các thiết bị điện, điện tử, viễn thông
 • Xuất, Nhập khẩu theo ủy thác

Đầu tư và hợp tác đầu tư hạ tầng viễn thông: Thiết kế, tối ưu, cung cấp thiết bị và thi công