Công ty CP thương mại Hoa Bình

Công ty CP thương mại Hoa Bình chuyên sản xuất các vật liệu xây dựng, vật tư xây dựng.