Công ty CP Tư vấn & Đầu tư Đất Vàng Kinh Đô

Đất đền Đức Hòa Long An là dự án thuộc công ty CP Tư vấn & Đầu tư Đất Vàng Kinh Đô được thành lập từ năm 2013.