Công ty TNHH Bao Bì Quốc tế Hòa Bình Việt Nam

Công ty TNHH Bao Bì Quốc tế Hòa Bình Việt Nam – lĩnh vực kinh doanh : Bao bì bằng polypropylene dệt và túi bao bì công nghiệp.