Công ty TNHH điện khí công nghiệp

Công ty TNHH điện khí công nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm điện, khí,sơn và máy công nghiệp tại Thái Nguyên.