Công ty TNHH SX-TM Duy Thành

Công ty TNHH SX-TM Duy Thành là tiền thân của Cơ sở Duy Thành được thành lập từ 1993.

Duy Thành chuyên cung cấp Ống giác hơi không dùng lửa.