Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vân Trường Sơn

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vân Trường Sơn được thành lập theo quyết định số 0107551983 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, với chức năng:


– Thiết kế xây dựng.Xây dựng nhà các loại
– Kinh doanh, đầu tư ..
– Sản xuất, mua bán, gia công
– Thương mại điện tử
– Đại lý kinh doanh mua bán,tư vấn,mua giới, đấu giá
– Buôn bán vật liệu thiết bị và phụ tùng máy móc
– Vận tải đường bộ