CT CP Phát Triển Nông Nnghiệp TM Miền Bắc

CT CP phát triển nông nghiệp thương mại miền Bắc, được thành lập ngày 24 tháng 3 năm 2016.

Công ty được xây dựng sau quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và là kết tinh của niềm đam mê cháy bỏng cùng khao khát vươn lên trong nông nghiệp của ban lãnh đạo công ty cũng như của người sáng lập ông Lê Tuấn Anh. Nhằm xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại tiên tiến, hơn nữa là với mong muốn góp phần đưa nông nghiệp Việt Nam ra nước ngoài và trên thị trường quốc tế rộng hơn và sâu hơn nữa ” Phát triển Nông nghiệp Thương mại”