Cửa hàng điện lạnh điện hoa

Cửa hàng điện lạnh điện hoa với ngành nghề kinh doanh chính là Điện lạnh , điều hòa ở Thái Nguyên.