Đăng nhập facebook vào FPlus bằng tình duyệt Chrome – FPlus

Đăng nhập facebook vào FPlus bằng tình duyệt Chrome - FPlus

Đăng nhập facebook vào FPlus bằng tình duyệt Chrome – FPlus

ĐĂNG NHẬP FACEBOOK VÀO FPLUS BẰNG TRÌNH DUYỆT CHROME – FPLUS
Giúp bạn đăng nhập vào FPlus nhanh chóng bằng cách login facebook qua trình duyệt Chrome.

Bước 1: Click “Login Chrome” để đăng nhập facebook vào FPlus bằng trình duyệt Chrome.

Bước 2: Nhập email/sđt và mật khẩu facebook.
Click “Đăng nhập”. 
Phần mềm sẽ tự động login bằng facebook vào FPlus.