Dolphin sea air services corp

Dolphin sea air services corp  là công ty cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải được tin cậy hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH
– Chuyên nghiệp và tốc độ trong mọi hành động;
– Cạnh tranh ở mọi dịch vụ;
– Uy tín với mọi cam kết;
– Linh hoạt trong mọi vấn đề;
– Thân thiện và luôn tận tình