Đồng phục nguyên khang

Nguyên Khang là xưởng sản xuất theo mô hình khép kín các sản phẩm in ấn từ: Dệt Vải, Cắt, In – Thêu, May
– Các sản phẩm in ấn chuyên nghiệp và chất lượng