Làng nghề truyền thống Sơn Đồng

Làng nghề truyền thống Sơn Đồng là cơ sở sản xuất đồ thờ An Phát.