Linh kiện AGV

Linh kiện AGV

-Với 6 năm kinh nghiệm thiết kế tự động hóa và robot vận chuyển AGV Canon,Taixin printing,

-Cải tiến công đoạn sản xuất bằng cách áp dụng công nghệ cao vào sản suất .

-Thiết kế mạch điện tử,gia công lắp giáp hoàn chỉnh mạch điện tử  cho công ty nhật,Hàn Quốc

-Lập trình nhúng các dòng MCU AVR,PIC,STM