Phúc Lộc Trà

Phúc Lộc Trà chuyên cung cấp các đặc sản trà thuần mộc nổi tiếng của vùng chè Tân Cương, Đại Từ Thái Nguyên.