Rượu núi rừng

Rượu núi rừng là một công ty chuyên sản xuất và cung cấp các loại đặc sản rượu ngâm từ núi rừng, tự nhiên, động vật…Tại đây rượu núi rừng có một kho chứa rượu lớn tại Biên Sơn – Lục Ngạn – Bắc Giang, nơi nổi danh với vải thiều và cũng là nơi danh tiếng về rượu vải Lục Ngạn – Bắc Giang.

Không chỉ vậy chúng tôi còn liên kết với nhiều kho rượu tại các tỉnh thành khác nhau, luôn cố gắng tạo mối quan hệ học hỏi những bí quyết làm rượu từ nhiều nơi khác.