The King coffee

The King coffee chuyên cung cấp các đồ uống và không gian thư giãn cho mọi người sau giờ làm việc.