Thêm bạn bè hàng loạt trên facebook

Thêm bạn bè hàng loạt trên facebook

Thêm bạn bè hàng loạt trên facebook

Bước 1: Quét danh sách email facebook từ uid


Bước 2: Truy cập địa chỉ  https://www.facebook.com/friends/requests
Lưu ý : Chức năng import này chỉ hiện khi nick fb có ít bạn bè <100

Bước 3: Nhấn F12 chọn Console và paste đoạn script ( chọn tất cả ):
var cates=document.getElementsByName(‘contacts[]’);for(var i=0;i<cates.length;i++){cates[i].checked=true;}