Trung tâm đào tạo âm nhạc Thiên Thần Nhỏ Thái Nguyên

Trung tâm Đào tạo Âm nhạc Thiên thần nhỏ hình thành từ sự tham gia của các giảng viên Nhạc viện Hà Nội (Học viện âm nhạc quốc gia VN), trường cao đẳng múa Việt Nam, Cao đẳng Văn Hoá Nghệt Thuật Việt Bắc hoạt động trong lĩnh vực truyền bá, giảng dạy âm nhạc từ năm 2015.