Trung tâm toán tài năng Nhật Khang

Trung tâm toán tài năng Nhật Khang được thành lập dựa trên những khát vọng của phụ huynh, những tâm huyết của tập thể giáo viên, các thầy cô đầy nhiệt tâm với nghề, về những giá trị cốt lõi của giáo dục, phát triển phương pháp giảng dạy, phương pháp tư duy độc lập để đáp ứng với nhu cầu học tập của học sinh hiện nay trên địa bàn Thành phố Quảng Ngãi.